Wat doen we

De iASD Maastricht geeft het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Maastricht integraal advies over het beleid voor het sociaal domein. De Raad stelt zich tot doel om met zijn adviezen een bijdrage te leveren aan het bevorderen van zelfredzaamheid, de eigen kracht en de participatie van de inwoners van Maastricht.

We doen dit vanuit het oogpunt van de meest kwetsbare burgers én vanuit het besef dat Maastricht een sociale stad wil zijn voor al haar inwoners. We vertalen de zorgen van de Maastrichtenaren in wel onderbouwde adviezen, zodat we -waar nodig- de besluitvorming van het college en de ambtenaren kunnen beïnvloeden.

Wij kunnen geen individuele problemen behandelen maar kunnen wel de sociaal maatschappelijke problemen of misstanden van of bij bepaalde groepen uit onze samenleving op de gemeentelijke agenda zetten.

Klik hier voor meer info over de werkgroepen.

Wie zijn we

De iASD Maastricht is betrokken, deskundig en onafhankelijk van aard en werkt nauw samen met andere adviescommissies van de Gemeente Maastricht. De adviesraad signaleert belangrijke ontwikkelingen in de samenleving en vertaald deze naar bruikbare input voor beleid.

Ontmoet de leden van de iASD Maastricht

De leden van de iASD Maastricht zijn positief kritisch ingesteld, signaleren knel- en aandachtspunten en denken mee over beleid en verbeterpunten. Zij zijn vrijwilligers en vertegenwoordigen geen organisatie, maar voelen zich betrokken bij wat er binnen het sociaal domein in Maastricht gebeurt.

Kees Eken
Voorzitter
Nico Hopman
Voor personen met psychische problematiek binnen GGZ en verslavingszorg
Harry Visser
Secretaris Voor mensen met een verstandelijke beperking
Harry Bakels
Penningmeester Voor de vrijwilligers
Frans van der Horst
Voor de ouderen
Asmaa Moustaid-Es-Sadki
Voor diversiteit
Milan Panis
Voor de jongeren
Jo Steel
Voor de dak- en thuislozen
Miranda Wiegers
Voor personen met een lichamelijke beperking

Op de hoogte blijven?

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief en we houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen van iASD Maastricht!